Xem tất cả 11 kết quả

Cảm nhận – Phán đoán – Vận hành. FUZZY LOGIC: Công nghệ điều khiển tiểu nam tiên tiến của TOTO giúp van xả cảm ứng tự động xả trước và sau khi sử dụng, có khả năng cảm nhận được lượng người dùng giúp tiết kiệm nước hiệu quả.